OPĆE ODREDBE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA


1. Svrha i ciljevi


Ova radna uputa definira organizacijske, proceduralne i logičke tehničke postupke i mjere za zaštitu osobnih podataka igrača online sustava trgovačkog društva SUPER IGRA d.o.o. kako bi se spriječilo slučajno ili namjerno neovlašteno uništenje podataka, njihova izmjena ili gubitak, kao i neovlašteni pristup, obrada, korištenje ili prijenos osobnih podataka igrača koji sudjeluju u igri na internet casinu, i u skladu je sa svim zakonskim i pod zakonskim aktima koji uređuju ovu djelatnost.

 

Svi prikupljeni osobni podaci posjetitelja internetske stranice casina (igrača) koriste se isključivo u svrhu i za potrebe sudjelovanja u igri na sreću u casinu putem interaktivnih prodajnih kanala, on-line igranja, kao i za unapređenje usluga koje SUPER IGRA d.o.o. nudi svojim igračima.

 

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnosti svih posjetitelja (igrača) internet casina trgovačkog društva SUPER IGRA d.o.o., kao i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.


2. Podaci koji se prikupljaju


U skladu sa odredbama Zakona o igrama na sreću i Pravilnika o priređivanju igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja, na internetskoj stranici casina trgovačkog društva SUPER IGRA d.o.o. prikupljaju se na različitim mjestima slijedeći podaci o igračima:

 

Korisničko ime, lozinka, e-mail adresa, ime i prezime, datum rođenja, adresa prebivališta, mjesto i poštanski broj, identifikacijski broj – OIB, broj telefona (mobitela) kao i podaci o banci i  broju tekućeg računa.


3. Mjere zaštite osobnih podataka


SUPER IGRA d.o.o. se obvezuje i izjavljuje da prikupljene osobne podatke o igračima neće prosljeđivati ili na bilo koji drugi način davati na uvid trećim osobama, bez prethodne suglasnosti igrača, osim u slučajevima kada je to propisano Zakonom.

 

Svi djelatnici trgovačkog društva SUPER IGRA d.o.o. kojima je radi prirode posla omogućen pristup prikupljenim osobnim podacima igrača dužni su sa posebnom pažnjom čuvati tajnost osobnih podataka, ne smiju ih prosljeđivati trećim osobama ili omogućavati neovlašteni pristup bazi podataka i u tom smislu su vezani ugovorom o tajnosti podataka. U slučaju da otkriju da netko pristupi neovlašteno bazi podataka sa namjerom izmjene podataka , uništenja ili sa bilo kakvom drugom namjerom zlonamjernog korištenja, dužan je odmah pokušati spriječiti takovu aktivnost i bez odgađanja obavijestiti ovlaštenu osobu.

 

U cilju provođenja standarda zaštite igrača, trgovačko društvo SUPER IGRA d.o.o. imenovalo je osobu za provođenje zaštite, osposobljavanje i unapređenje standarda zaštite igrača.

 

Svaka druga pravna ili fizička osoba koja obavlja određene striktno dogovorene poslove za trgovačko društvo SUPER IGRA d.o.o. koji se odnose na prikupljanje, obradu, pohranu, prijenos osobnih podataka ili obavlja neku drugu radnju s tim u vezi, obvezna je na isti način čuvati tajnost prikupljenih osobnih podataka igrača te u tu svrhu potpisuje ugovor o čuvanju tajnosti podataka u kojem se propisuju mjere osiguranja i zaštite osobnih podataka.

 

Pristup softveru zaštićen je sustavom lozinke za autorizaciju i identifikaciju programa i podataka o korisniku. U sustavu priređivača omogućeno je pohranjivanje svih podataka o tome tko je i kada pristupio sustavu. Sustav omogućava naknadnu provjeru kada su se određeni osobni podaci unosili, koristili ili mijenjali i tko je to i kada uradio.

 

Odgovorna osoba određuje način dodjeljivanja i mijenjanja lozinki za pristup pojedinim dijelovima sustava priređivača.

 

U svrhu održavanja sustava priređivača u slučaju kvarova i drugih iznimnih situacija osigurano je redovito pohranjivanje sadržaja na način kako to propisano Zakonom.

 

U slučaju zatvaranja virtualnog računa igrača, svi osobni podaci igrača koji su pohranjeni u sustavu priređivača čuvaju se na način i u rokovima koji su za to predviđeni Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

 

Sukladno Zakonskoj odredbi o zabrani sudjelovanja u igrama na sreću osobama mlađim od 18 godina, prilikom procedure registracije igrača sustav priređivača, na jedan od propisanih Zakonskih načina, vrši provjeru starosti igrača i onemogućava daljnji nastavak procedure registracije igrača ako se utvrdi da igrač nije navršio 18 godina.


4. Korištenje osobnih podataka za potrebe obavještavanja i promocije


Podaci kao što su e-mail adresa i telefon (mobitel) mogu se koristiti u slučajevima slanja važnih obavijesti igraču koje su od osobite važnosti kao što su izmjene koje  se izravno odnose na funkcionalnost virtualnog računa igrača ili su ključne za funkcioniranje usluge sustava priređivanja i sl.

 

Uspješno završenom registracijom igrač prihvaća i suglasan je da mu priređivač može slati promotivne i druge marketinške obavijesti o bonusima ili sličnim pogodnostima putem njegovog e-maila ili telefona (mobitela). U slučaju da igrač ne želi da se njegovi privatni podaci koriste u svrhu primanja marketinških poruka, može od priređivača putem e-maila [email protected] zatražiti da mu se promotivne i marketinške poruke ne šalju.


5. Završne odredbe


Nadzor nad provođenjem postupaka i mjera navedenih u ovoj uputi provodi odgovorna osoba priređivača imenovana od strane direktora trgovačkog društva SUPER IGRA d.o.o.

 

Svatko tko je u procesu svoga rada u dodiru sa osobnim podacima igrača ili na bilo kakav način obrađuje osobne podatke za potrebe sustava priređivanja Internet casina trgovačkog društva SUPER IGRA d.o.o., dužan je primjenjivati ove postupke i mjere za osiguranje zaštite osobnih podataka koje je saznao putem ove upute ili ih je upoznao i postao svjestan njihove važnosti poštujući procedure u toku svog rada. Obveza zaštite podataka ne završava prestankom radnog odnosa.


1. Svrha i ciljevi


Ova radna uputa definira organizacijske, proceduralne i logičke tehničke postupke i mjere za zaštitu osobnih podataka igrača online sustava trgovačkog društva SUPER IGRA d.o.o. kako bi se spriječilo slučajno ili namjerno neovlašteno uništenje podataka, njihova izmjena ili gubitak, kao i neovlašteni pristup, obrada, korištenje ili prijenos osobnih podataka igrača koji sudjeluju u igri na internet casinu, i u skladu je sa svim zakonskim i pod zakonskim aktima koji uređuju ovu djelatnost.

 

Svi prikupljeni osobni podaci posjetitelja internetske stranice casina (igrača) koriste se isključivo u svrhu i za potrebe sudjelovanja u igri na sreću u casinu putem interaktivnih prodajnih kanala, on-line igranja, kao i za unapređenje usluga koje SUPER IGRA d.o.o. nudi svojim igračima.

 

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnosti svih posjetitelja (igrača) internet casina trgovačkog društva SUPER IGRA d.o.o., kao i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.


2. Podaci koji se prikupljaju


U skladu sa odredbama Zakona o igrama na sreću i Pravilnika o priređivanju igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja, na internetskoj stranici casina trgovačkog društva SUPER IGRA d.o.o. prikupljaju se na različitim mjestima slijedeći podaci o igračima:

 

Korisničko ime, lozinka, e-mail adresa, ime i prezime, datum rođenja, adresa prebivališta, mjesto i poštanski broj, identifikacijski broj – OIB, broj telefona (mobitela) kao i podaci o banci i  broju tekućeg računa.


3. Mjere zaštite osobnih podataka


SUPER IGRA d.o.o. se obvezuje i izjavljuje da prikupljene osobne podatke o igračima neće prosljeđivati ili na bilo koji drugi način davati na uvid trećim osobama, bez prethodne suglasnosti igrača, osim u slučajevima kada je to propisano Zakonom.

 

Svi djelatnici trgovačkog društva SUPER IGRA d.o.o. kojima je radi prirode posla omogućen pristup prikupljenim osobnim podacima igrača dužni su sa posebnom pažnjom čuvati tajnost osobnih podataka, ne smiju ih prosljeđivati trećim osobama ili omogućavati neovlašteni pristup bazi podataka i u tom smislu su vezani ugovorom o tajnosti podataka. U slučaju da otkriju da netko pristupi neovlašteno bazi podataka sa namjerom izmjene podataka , uništenja ili sa bilo kakvom drugom namjerom zlonamjernog korištenja, dužan je odmah pokušati spriječiti takovu aktivnost i bez odgađanja obavijestiti ovlaštenu osobu.

 

U cilju provođenja standarda zaštite igrača, trgovačko društvo SUPER IGRA d.o.o. imenovalo je osobu za provođenje zaštite, osposobljavanje i unapređenje standarda zaštite igrača.

 

Svaka druga pravna ili fizička osoba koja obavlja određene striktno dogovorene poslove za trgovačko društvo SUPER IGRA d.o.o. koji se odnose na prikupljanje, obradu, pohranu, prijenos osobnih podataka ili obavlja neku drugu radnju s tim u vezi, obvezna je na isti način čuvati tajnost prikupljenih osobnih podataka igrača te u tu svrhu potpisuje ugovor o čuvanju tajnosti podataka u kojem se propisuju mjere osiguranja i zaštite osobnih podataka.

 

Pristup softveru zaštićen je sustavom lozinke za autorizaciju i identifikaciju programa i podataka o korisniku. U sustavu priređivača omogućeno je pohranjivanje svih podataka o tome tko je i kada pristupio sustavu. Sustav omogućava naknadnu provjeru kada su se određeni osobni podaci unosili, koristili ili mijenjali i tko je to i kada uradio.

 

Odgovorna osoba određuje način dodjeljivanja i mijenjanja lozinki za pristup pojedinim dijelovima sustava priređivača.

 

U svrhu održavanja sustava priređivača u slučaju kvarova i drugih iznimnih situacija osigurano je redovito pohranjivanje sadržaja na način kako to propisano Zakonom.

 

U slučaju zatvaranja virtualnog računa igrača, svi osobni podaci igrača koji su pohranjeni u sustavu priređivača čuvaju se na način i u rokovima koji su za to predviđeni Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

 

Sukladno Zakonskoj odredbi o zabrani sudjelovanja u igrama na sreću osobama mlađim od 18 godina, prilikom procedure registracije igrača sustav priređivača, na jedan od propisanih Zakonskih načina, vrši provjeru starosti igrača i onemogućava daljnji nastavak procedure registracije igrača ako se utvrdi da igrač nije navršio 18 godina.


4. Korištenje osobnih podataka za potrebe obavještavanja i promocije


Podaci kao što su e-mail adresa i telefon (mobitel) mogu se koristiti u slučajevima slanja važnih obavijesti igraču koje su od osobite važnosti kao što su izmjene koje  se izravno odnose na funkcionalnost virtualnog računa igrača ili su ključne za funkcioniranje usluge sustava priređivanja i sl.

 

Uspješno završenom registracijom igrač prihvaća i suglasan je da mu priređivač može slati promotivne i druge marketinške obavijesti o bonusima ili sličnim pogodnostima putem njegovog e-maila ili telefona (mobitela). U slučaju da igrač ne želi da se njegovi privatni podaci koriste u svrhu primanja marketinških poruka, može od priređivača putem e-maila [email protected] zatražiti da mu se promotivne i marketinške poruke ne šalju.


5. Završne odredbe


Nadzor nad provođenjem postupaka i mjera navedenih u ovoj uputi provodi odgovorna osoba priređivača imenovana od strane direktora trgovačkog društva SUPER IGRA d.o.o.

 

Svatko tko je u procesu svoga rada u dodiru sa osobnim podacima igrača ili na bilo kakav način obrađuje osobne podatke za potrebe sustava priređivanja Internet casina trgovačkog društva SUPER IGRA d.o.o., dužan je primjenjivati ove postupke i mjere za osiguranje zaštite osobnih podataka koje je saznao putem ove upute ili ih je upoznao i postao svjestan njihove važnosti poštujući procedure u toku svog rada. Obveza zaštite podataka ne završava prestankom radnog odnosa.


Live podrška
Chat currently unavailable.