PRAVILA PRIVATNOSTI

(STUPA NA SNAGU U svibnju 2021.)


1. Predmet

 

Internetskom stranicom www.arenacasino.hr (u daljnjem tekstu „Internetska stranica“) upravljaju društvo Super Igra d.o.o., Hlebinska 3, Zagreb, OIB: 91725363853  (u daljnjem tekstu „Super Igra“) u ovdje opisanoj obradi osobnih podataka. Ova pravila ilustriraju kako Super Igra obrađuje osobne podatke korisnika Internetske stranice (u daljnjem tekstu „korisnik“, „korisnici“ ili „vi“) u skladu s čl. 13. Opće uredbe EU-a o zaštiti osobnih podataka 2016/679 (u daljnjem tekstu „GDPR“), bez prejudiciranja ostalih važećih primjenjivih zakona, te načine na koji se ti podaci koriste, dijele i kako im se može pristupiti, mijenjati ili ih se brisati. Svi osobni podaci koje dostavite putem ove Internetske stranice koriste se isključivo u svrhu opisanu u nastavku.

 

 

2. Izvori i vrsta osobnih podataka

 

Super Igra obrađuje različite vrste informacija o korisnicima prikupljene iz različitih izvora, poput:

 

   •  informacija koje daje izravno korisnik;

   •  informacija dobivenih pomoću sustava za automatsko praćenje prilikom korištenja Internetske stranice i usluga iste.

 

Konkretnije, Super Igra može obrađivati sljedeće osobne identifikacijske podatke korisnika:

 

a) Informacije koje je korisnik dao prilikom postupka registracije ili prilikom korištenja usluge (npr. Korisničko ime, lozinka, e-mail adresa, ime i prezime, datum rođenja, adresa prebivališta, mjesto i poštanski broj, identifikacijski broj – OIB, broj telefona (mobitela), spol, državljanstvo, vrsta i broj identifikacijske isprave kao i podaci o banci i broju tekućeg računa). Super Igra također može tražiti od korisnika neke informacije ako se prijave problemi s našom uslugom na Internetskoj stranici te ako to zahtijevaju primjenjivi propisi;

 

b) Informacije vezane uz korisnikovo korištenje Internetske stranice. U sigurnosne svrhe, obrađujemo log datoteke za svaku sesiju kada se korisnik prijavi na svoj račun, kao i informacije o platnim transakcijama koje će obraditi naš davatelj usluga;

 

c) Zbirne statistike posjetitelja. Prikupljamo podatke pomoću kojih možemo unaprijediti našu Internet stranicu, a koji uključuju podatke o korištenju Internet stranice i podatke o navigaciji. Kada koristite ovu Internet stranicu koristimo određene tehnologije koje automatski prikupljaju određene informacije vezane za način na koji korisnik koristi naše proizvode i usluge, poput IP adrese ili neke druge jedinstvene šifre uređaja (računala, mobitela ili nekog drugog uređaja) koje Vam služe za pretraživanje Internetske stranice, identifikaciju kao registriranog ili neregistriranog korisnika, tehničke podatke koje možda uključuju URL iz kojeg potječe korisnik, podatke o pregledniku, jezik. Ti podaci bi mogli voditi k Vašoj identifikaciji, no mi ih za to ne koristimo. S vremena na vrijeme podatke koristimo u statističke svrhe, no istovremeno zadržavamo anonimnost svakog korisnika pa se ta osoba ne može identificirati.

 

Svi gore navedeni identifikacijski podaci u daljnjem tekstu definirani su zajednički kao „informacije“.

 

 

3. Svrha obrade

 

3.1 Ugovorne svrhe

 

Informacije koje prikupi Super Igra koriste se u sljedeće ugovorne svrhe, bez prethodnog pristanka korisnika:

 

     A) omogućavanje korisnicima da se registriraju na Internetskoj stranici;

     B) sudjelovanja u igri na sreću u casinu putem interaktivnih prodajnih kanala

     C) upravljanje korisničkim računom korisnika;

     D) za tehničko upravljanje Internetskom stranicom i njezinim operativnim funkcijama (uključujući logistiku), uključujući rješavanje tehničkih problema, statističku analizu, ispitivanja i istraživanje;

     E) sprečavanje ili otkrivanje prijevarnih radnji ili zlouporabe koje mogu naštetiti našoj Internetskoj stranici, ili koje mogu ugroziti sigurnost transakcija;

     F) pridržavanje zahtjeva zakona, propisa, protokola te državnog i EU zakonodavstva;

     G) za provođenje odluka tijela javne vlasti;

     H) za zaštitu sigurnosti pojedinaca;

     I) za obranu Super Igre na sudu, na primjer u slučaju kršenja od strane internetskih korisnika, ili kako bi se zaštitila prava i imovina Super Igre;

     J) za ispunjavanje zahtjeva korisnika (npr. upravljanje zahtjeva za informacijom);

     K) unapređenje usluga koje Super Igra nudi svojim igračima.

 

 

3.2. Marketinške svrhe

 

Informacije koje prikupi Super Igra koriste se u sljedeće marketinške svrhe, uz prethodni pristanak korisnika:

 

   3.2.1. sudjelovanje u i upravljanje promocijama i natječajima koji će povremeno biti dostupni na Internetskoj stranici, ako ih bude;

   3.2.2. slanje komercijalnih i promotivnih obavijesti i periodičkih ažuriranja (npr. putem elektroničke pošte, telefona, SMS-a/MMS-a, poštanske službe, društvenih mreža i newslettera) vezano uz proizvode i usluge Super Igre, te inicijative i događanja koje Super Igra organizira .

   3.2.3. u svrhu provođenja statističkih analiza, anketa i istraživanja tržišta vezano uz proizvode i usluge koje pruža Super Igra, putem pošte, telefona ili elektroničke pošte.

 

Nadalje, ako je korisnik već od ranije naš klijent, Super Igra mu može slati komercijalne poruke elektroničke pošte o sličnim proizvodima, događanjima, sajmovima ili uslugama koje Super Igra već pruža. Korisnik može u bilo kojem trenutku odabrati da ih ne prima tako što će slijediti upute navedene u svakoj poruci.

 

 

4. Modaliteti obrade

 

Obrada korisnikovih podataka obavlja se samo u opsegu potrebnom za ispunjavanje svrhe navedene gore, provodi se pomoću radnji navedenih u članku 4. GDPR-a, a to su: prikupljanje, registracija, organizacija, čuvanje, konzultacije, obrada, izmjena, odabir, izvadak, uspoređivanje, korištenje, međusobno povezivanje, pristup i komunikacija, blokiranje, brisanje i uništavanje podataka. Korisnikovi podaci obrađuju se elektronički i ručno putem Internetske stranice i poslužitelja na kojima su pohranjeni.

 

 

5. Kategorije osoba koje imaju pristup informacijama

 

Sve osobne informacije koje su dane ili prikupljene putem povezivanja s Internetskom stranicom obrađuje Super Igra kao Voditelj obrade. Osobne podatke će obrađivati zaposlenici Super Igre ovlašteni za obradu osobnih podataka koji se prikupljaju:

 

   •  zaposlenici i konzultanti ovlašteni za upravljanje Internetskom stranicom i pružanjem predmetnih usluga (npr. korisnička služba, upravljanje računalnim sustavima, upravljanje IT sustavima, itd.) kao osobe koje su zadužene za obradu i/ili administratori sustava i/ili interni izvršitelji obrade; i

   •  zaposlenici i konzultanti u marketingu, financijama, administraciji, računovodstvu i drugim važnim odjelima Super Igre, kao osobe koje su zadužene za obradu i/ili interni izvršitelji obrade.

 

Uz to Super Igra može od svojih pružatelja usluga zatražiti da obave neke radnje obrade u njezino ime, u skladu s uputama koje im dostavi Super Igra te u skladu s ovom Politikom zaštite privatnosti. Ti pružatelji usluga obradit će osobne podatke kao vanjski izvršitelji obrade na temelju odgovarajućih ugovornih obveza i/ili pisma imenovanja. Takvi pružatelji usluga su, na primjer:

 

   •  pružatelji usluga radi upravljanja Računalnim sustavima i Internetskim stranicama (npr. pružatelji usluga logistike, hostinga, pružatelji usluga marketinga i analitike, usluge upravljanja bazom podataka i njezinog održavanja);

   •  pružatelji usluga koji Super Igri pomažu u ispunjavanju uvjeta propisanih Zakonom (primjerice vezano za pridržavanja propisa kojima je uređeno poslovanje internet casina i propisa kojima se uređuje sprječavanje pranja novca);

   •  pružatelji usluga online plaćanja koji mogu pristupiti informacijama o kreditnim karticama i drugim financijskim podacima korisnika;

 

Naposljetku, Informacijama mogu pristupiti trgovačka društva u sklopu grupe poduzetnika kojima pripada Super Igra kao vanjski izvršitelji obrade, (npr. komercijalne obavijesti) i ispunjavanje ugovornih svrha kako su navedene gore, uključujući upravljanje i održavanje Internetske stranice, otpremu proizvoda, upravljanje potraživanjima, analiziranje podataka, pružanje pomoći u marketingu. Prilikom provođenja radnji koje obavljaju prethodno navedeni subjekti, Super Igra daje upute za rad i pravila ponašanja prilikom obrade osobnih podataka u skladu s ovom Politikom zaštite privatnosti.

 

 

6. Treće strane kojima se informacije mogu prenijeti

 

Uz to, korisnički podaci mogu se prenijeti trećim stranama iz sljedećih razloga:

 

   6.1. za odobravanje pripajanja i preuzimanja ili prodaju cjelokupne imovine ili dijela imovine Super Igre trećim stranama;

   6.2. za ispunjavanje obveza koje propisuju zakoni, propisi, protokoli te državno i EU zakonodavstvo;

   6.3. za provođenje zakona prema zahtjevima tijela javne vlasti;

   6.4. za omogućavanje Super Igri da se brani na sudu, na primjer u slučaju kršenja od strane internetskih korisnika.

 

Predmetne strane obrađuju informacije kao autonomni voditelji obrade.

 

 

7. Zaštita djece

 

Zaštita privatnosti djece je važna. Super Igra ne želi prikupljati osobne podatke djece (dijete je definirano kao osoba mlađa od 18 godina). Ako je vaše dijete dalo osobne podatke, a Vi želite zatražiti da se ti podaci uklone, obratite se na adresu [email protected].

 

 

8. Mjesto obrade osobnih podataka 

 

Super Igra obrađuje osobne podatke unutar Europske Unije. U slučaju da će Super Igra imati potrebu za obradom osobnih podataka izvan Europske Unije Super Igra će koristiti mehanizme koji su propisani Uredbom i drugim primjenjivim pravom.

 

 

9. Priroda davanja osobnih podataka i posljedice odbijanja

 

Davanje informacija u ugovorne svrhe nužno je za registraciju na Internetsku stranicu, za sudjelovanja u  iste, sudjelovanja u igri na sreću u casinu putem interaktivnih prodajnih kanala te za korištenje ponuđenih usluga putem Internetske stranice, kako je navedeno u stavku 3.1. ove Politike zaštite privatnosti. Ako korisnici odluče da neće dati informacije u ugovorne svrhe, to ih može spriječiti u prijavljivanju na Internetsku stanicu, sudjelovanje u igri na sreću u casinu putem interaktivnih prodajnih kanala te u korištenju usluga navedenih u stavku 3.1. ove Politike zaštite privatnosti.

 

Davanje informacija u marketinške svrhe dobrovoljno je i nije obavezno. Korisnici mogu sami odlučiti da neće dati informacije u marketinške svrhe, a isto tako mogu i naknadno povući svoj pristanak na obradu već predanih podataka: u tom slučaju korisnikovi podaci neće se obrađivati u marketinške svrhe navedene u stavku 3.2.

 

 

10. Sigurnost

 

Super Igra se obvezuje štititi informacije o korisniku. Super Igra savjetuje da se zaporka koristi kao jedan od zaštitnih mehanizama za račun, stoga se korisnici pozivaju da koriste dovoljno sigurnu zaporku koja se čuva na sigurnom mjestu, uz ograničeni pristup istoj na vlastitim računalima i preglednicima i da prekinu vezu nakon posjeta stranici. Super Igra se obvezuje štititi informacije primljene od korisnika. Sve osobne informacije čuvaju se na sigurnim poslužiteljima i unutar internih sustava. Super Igra koristi odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu informacija od neovlaštenog pristupa ili neovlaštenih promjena te od kruženja ili distribucije podataka. Kako bi se spriječio neovlašteni pristup te za održavanje točnosti podataka i jamstvo pravilnog korištenja informacija, Super Igra koristi odgovarajuće fizičke, elektroničke i upravljačke postupke za čuvanje i zaštitu informacija i podataka pohranjenih u našem sustavu.

 

 

11. Čuvanje i brisanje informacija

 

Super Igra pristupa, koristi, obrađuje, evidentira i pohranjuje osobne podatke prikupljene samo u svrhe opisane u ovim Pravilima privatnosti te u skladu s izričitim pristankom korisnika, ako je to potrebno. Konkretno, Super Igra prikuplja osobne podatke u skladu sa:

 

     1. svrhom u koju su prikupljene;

     2. pristankom primljenim od korisnika;

     3. primjenjivim propisima o zaštiti privatnosti.

 

Osobni se podaci čuvaju i brišu u skladu s našim Pravilima privatnosti u vremenu potrebnom da se postignu svrhe za koje su se podaci prikupljali i dalje obrađivali, uključujući bilo kakvo razdoblje obaveznog zadržavanja podataka u skladu s primjenjivim zakonima (npr. zadržavanje računovodstvene dokumentacije).

 

Super Igra će obrađivati korisničke podatke u ugovorne svrhe (stavak 3.1. A-D) u razdoblju od 10 godina nakon prestanka ugovora, osim ako primjenjivim pravnim propisima nije zahtijevano da se podaci obrađuju u dužem razdoblju.  

 

Korisnički podaci obrađuju se u prostorijama Super Igre i na mjestima gdje se nalaze poslužitelji. Za daljnje informacije obratite se Super Igri putem podataka za kontakt u nastavku.

 

 

12. Omogućavanje ili onemogućavanje kolačića i web-pratilica

 

Korisnici mogu ovlastiti Super Igru za korištenje kolačića i web-pratilica, nastavljajući pretraživanje Internetske stranice nakon što se pročita banner na Internetskoj stranici. Korisnici mogu u bilo kojem trenutku odabrati onemogućavanje kolačića. Molimo imajte na umu da odbijanje/onemogućavanje kolačića može ograničiti uporabljivost i laku navigaciju Internetskom stranicom.

 

 

13. Prava predmeta obrade vezana uz osobne podatke

 

Korisnici imaju pravo od Super Igre dobiti potvrdu o postojanju njihovih osobnih podataka koji se odnose na njih i njihovu komunikaciju, u razumljivom obliku. Korisnici također mogu postaviti pitanje o izvoru podataka, svrhama i modalitetima obrade. Korisnici također mogu dobiti najnovije podatke, ispravke ili integraciju podataka. Osim toga, korisnici mogu u bilo kojem trenutku povući svoj pristanak i zatražiti prekid obrade, brisanje, anonimizaciju ili blokiranje informacija koje se obrađuju. Korisnici mogu odbiti, u potpunosti ili djelomično, obradu a) podataka koji ih se tiču, iz legitimnih razloga, b) u svrhu slanja promotivnih materijala ili provođenja istraživanja tržišta ili komercijalne obavijesti.

 

Korisnici također imaju pravo pozvati se na članke 16-21 GDPR-a (pravo da ih se zaboravi, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor) i pravo na žalbu Nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka - www.azop.hr.

 

Nadalje, Super Igra korisnicima nudi alat za ažuriranje te izmjenu i dopunu danih osobnih podataka. Zaista, svaki registrirani korisnik može pristupiti svojim vlastitim podacima i ažurirati ih (npr. putem korisničkog računa). Osim toga, korisnici također mogu mijenjati i ažurirati svoje preferencije o tome kako žele primati elektroničku poštu ili druge obavijesti od Super Igre. Korisnici također mogu zatražiti da se informacije o njihovom računu izbrišu.

 

Kako bi ostvarili navedena gore prava i zatražili informacije, korisnici mogu pisati na sljedeću adresu elektroničke pošte: [email protected]. Super Igra će odgovoriti u razumnom roku (u okviru ograničenja važećeg zakona), nakon što provjeri identitet korisnika.

 

 

14. Podaci za kontakt

 

Voditelj obrade podataka korisnika jest Super Igra, sa sjedištem na adresi Hlebinska 3, 10000 Zagreb, Ako korisnik ima pitanja ili komentare o ovim Pravilima privatnosti, ili o bilo kakvoj obradi podataka koju provodi Super Igra, može se obratiti Super Igri na sljedeću adresu elektroničke pošte: [email protected].

 

 

15. Promjene u Politici zaštite privatnosti

 

Politika zaštite privatnosti može se mijenjati iz pravnih i/ili organizacijskih razloga. Stoga predlažemo da redovito provjeravate Pravila privatnosti i pogledate njezinu najnoviju verziju. Ako Super Igra učini ikakve promjene za koje društvo vjeruje da su važne, o tome će obavijestiti korisnike putem Internetske stranice.

 

 

16. Poveznice na internetske stranice trećih strana

 

Prilikom pretraživanja mogu se vidjeti sadržaji s poveznicama na internetske stranici treće strane. Super Igra ne može pristupiti ili kontrolirati kolačiće ili druge funkcije koje koriste internetske stranice trećih strana, ili druge funkcije koje koriste internetske stranice trećih strana, a na postupke tih vanjskih stranica ne primjenjuje se naša Pravila privatnosti. Stoga biste trebali kontaktirati i/ili izravno se konzultirati s tim trećim stranicama kako biste dobili dodatne informacije o njihovim procedurama o zaštiti privatnosti.


Live podrška
Chat currently unavailable.