ARENA CASINO OBJAŠNJAVA: Amusnet misteriozni jackpot


.

.


Amusnet Jackpot je sustav od 4 razine misterioznog jackpota u kojem se ističe bonus igra. Svaka razina misterioznog jackpota ilustrirana je odgovarajućom kartom: tref, karo, srce i pik.

Jackpot cards misteriozni bonus se nasumično otvara nakon što je jedna igra završena, a svi dobiveni dobici su prikupljeni.

Otvaranje jackpot misterioznih karata automatski jamči igraču jednu od misteroznih jackpot razina.Nakon otvaranja, igraču se predstavlja kratka animacija koja ga vodi na jackpot misteriozne karte bonus igru. Ondje se prikazuje polje za odabir koje čini 12 karata licem prema dolje.

Igrač odabire karte dok ne spoji tri karte koje se podudaraju. Dodjeljuju se odgovarajuće jackpot misteriozne karte.

Iznos bonusa jednak je prikupljenom iznosu u trenutku otkrivanja posljednjeg odgovarajućeg simbola.Osvojeni iznos se automatski dodaje na račun igrača i ne može se prenijeti u rundu za klađenje.

Igrač ima objektivne šanse osvojiti najveću razinu bonus igre s bilo kojim ulogom, svaki puta kada se otvori bonus jackpot karte. Ipak, što je veći ulog u osnovnoj igri, veće su šanse da se otvori bonus i osvoji jedan od misterioznih jackpot razina.Na vrhu igre vidjet ćeš okvire s brojevima. To su četiri razine jackpota. Sa svakim ulogom povećavaš iznos jackpota.


Amusnet Jackpot je sustav od 4 razine misterioznog jackpota u kojem se ističe bonus igra. Svaka razina misterioznog jackpota ilustrirana je odgovarajućom kartom: tref, karo, srce i pik.

Jackpot cards misteriozni bonus se nasumično otvara nakon što je jedna igra završena, a svi dobiveni dobici su prikupljeni.

Otvaranje jackpot misterioznih karata automatski jamči igraču jednu od misteroznih jackpot razina.Nakon otvaranja, igraču se predstavlja kratka animacija koja ga vodi na jackpot misteriozne karte bonus igru. Ondje se prikazuje polje za odabir koje čini 12 karata licem prema dolje.

Igrač odabire karte dok ne spoji tri karte koje se podudaraju. Dodjeljuju se odgovarajuće jackpot misteriozne karte.

Iznos bonusa jednak je prikupljenom iznosu u trenutku otkrivanja posljednjeg odgovarajućeg simbola.Osvojeni iznos se automatski dodaje na račun igrača i ne može se prenijeti u rundu za klađenje.

Igrač ima objektivne šanse osvojiti najveću razinu bonus igre s bilo kojim ulogom, svaki puta kada se otvori bonus jackpot karte. Ipak, što je veći ulog u osnovnoj igri, veće su šanse da se otvori bonus i osvoji jedan od misterioznih jackpot razina.Na vrhu igre vidjet ćeš okvire s brojevima. To su četiri razine jackpota. Sa svakim ulogom povećavaš iznos jackpota.


Live podrška
Chat currently unavailable.