100 Super Hot Video Slot


 

Uvod

100 Super Hot je fiksna video slot (automat) igra s 5 bubnjeva, i 100 linija. Slot igra sastoji se od 8 karata, od kojih je 1 Wild karta i 1 Scatter karta. Sve se dobitne kombinacije isplaćuju s lijeva na desno, osim karte Scatter.

 

Kako se kladiti

● Vrijednost uloga (vrijednost žetona) može se odabrati klikom na jedan od četiri gumba vrijednosti uloga.

 

● Oklade u liniji odabiru se klikom na jedan od pet gumba za okladu u donjem dijelu na sredini ekrana. Iznos prikazan na svakom gumbu za okladu je ukupan iznos svih 100 linija budući da su linije u ovoj slot igri fiksne. Pri aktivaciji gumba za klađenje, igrač odabire okladu i istovremeno započinje igru. Te je gumbe moguće aktivirati pritiskom na tipke „C“, „V“, „B“, „N“ i „M” na tipkovnici. Pritiskom tipke „C“ stavlja se najniži ulog, pritiskom tipke „V“ stavlja se sljedeći ulog po visini, i tako dalje.

 

● U slučaju da je Isplatna tablica otvorena, prikazuju se iznosi povezani s odabranom visinom oklade. Ako igrač pritisne bilo koji od preostalih gumba za okladu, oklada se radi sama i relevantne isplate se prikazuju u Isplatnoj tablici. Igra započinje samo nakon druge aktivacije istog gumba.

 

● Kod prvog otvaranja igre, gumb za najnižu okladu uvijek je unaprijed odabran.

 

● Ako se pri aktiviranju polja za okladu osvoji određeni iznos, animacija povećanja osvojenog iznosa u polju "Win" (Dobitak) se zaustavlja i čitav se iznos prikazuje grafički.

 

Opcija Gamble

U slučaju dobitka, igrač dobiva mogućnost pristupa igri Gamble (Kockanje), pritiskom na aktivni gumb Gamble.

 

Značajka Gamble aktivira se kad je prozor za opciju Gamble otvoren a karta na sredini ekrana položena licem dolje i treperi crvenom i crnom bojom. Oznaka "Gamble Attempts Left" (Preostalo broj pokušaja) prikazuje broj pokušaja koje igrač ima u ovoj igri. Oznaka "Gamble Amount" (Iznos za kockanje) prikazuje iznos koju igrač želi udvostručiti u igri Gamble.

 

Oznaka "Gamble to Win" (Kockaj do pobjede) prikazuje iznos koji igrač može osvojiti ako pogodi boju karte. Moguće je odabrati dvije tipke: "Red" (Crveno) i "Black" (Crno). Tipku "Black" također je moguće odabrati pritiskom tipke „⇨“ na tipkovnici. Tipku "Red" također je moguće odabrati pritiskom tipke „⇦“ na tipkovnici. Pri odabiru tipke "Black" ili "Red", karta se pomiče prema gornjem dijelu ekranu i ostaje zapamćena u povijesti odabira. Posljednjih pet karata iz igračeve sesije ostaju sačuvane u dijelu History (Povijest).

 

Ako je igrač pogodio boju karte, nova se karta javlja na sredini ekrana položena licem prema dolje i treperi crvenom i crnom bojom. Ovaj se proces nastavlja dok igrač ne napravi pogrešan odabir. Iznos iz polja "Gamble Amount" prikazan je u polju "Win" (Dobitak) Ako igrač želi završiti igru "Gamble", on/ona odabire gumb "Collect" (Pokupi). Prozor se zatvara i iznos iz polja "Win" prebacuje se u polje "Balance" (Stanje računa).

 

Ako igrač ne pogodi boju karte, igra Gamble završava i igrač gubi osvojeni iznos. Prozor se zatvara. Gubi se iznos iz polja "Win" i ne pridodaje se polju "Balance".

 

Maksimalan osvojeni iznosi koji se može unijeti u igru Gamble naveden je u Isplatnoj tablici.

 

Upravljanje igrom

Sljedeća polja javljaju se na zaslonu slot igre 100 Super Hot:

 

● “Balance/Credit (Stanje računa/Kredit) – aktiviranjem ovog polja igrač mijenja prikaz iz kredita u valutu koju je on/ona odabrao/-la za igranje. Ovo također vrijedi kod prebacivanja iz valute u kredite. Aktivacija ovog gumba moguća je u svim stadijima igre;

 

● “Win (Dobitak) – ovo polje prikazuje ukupan osvojeni iznos na linijama pri jednoj rotaciji bubnjeva. Ako se za vrijeme animacije povećavanja iznosa aktivira gumb "Collect" (Pokupi), animacija se zaustavlja i prikazuje se iznos osvojen u toj rotaciji bubnjeva.

 

● “Last Win (Posljednji dobitak) – ovo polje prikazuje posljednji dobitak iz igre;

 

Win Line fiel (Polje Dobitna linija) – ovo se polje nalazi ispod bubnjeva. Prikazuje broj linije, dobitnu kombinaciju i iznos koji je igrač osvojio tom kombinacijom.


Sljedeći se gumbi javljaju na zaslonu slot igre 100 Super Hot: 

 

Gumb

Ime

Opis

 Select

Select (Odaberi)

Aktiviranjem gumba "Select " odabire se oklada.

 Start

Start (Počni)

Aktiviranjem gumba "Start" bubnjevi se počinju okretati a ovaj gumb se pretvara u gumb "Stop All". Ako je prethodno bio osvojen određeni iznos, on se automatski dodaje igračevom stanju na računu. Okretanje bubnjeva također se može započeti aktiviranjem tipke "Razmak" (na tipkovnici).

 Stop All

Stop All (Zaustavi sve)

Aktiviranjem gumba "Stop All" svi bubnjevi se prestaju vrtjeti u isto vrijeme a ovaj se gumb pretvara u gumb "Start" (ako nema dobitne kombinacije), ili u gumb "Collect" ako se pojavi dobitna kombinacija. Okretanje bubnjeva također se može zaustaviti pritiskom na tipku "Razmak" (na tipkovnici).

Bubnjevi se mogu zaustaviti pojedinačno. Dok se bubnjevi vrte, igrač može kliknuti i zaustaviti svaki pojedinačni bubanj, pri čemu se taj konkretni bubanj zaustavlja istovremeno s prvim. 

 Collect

Collect (Pokupi)

Aktiviranjem gumba "Collect" zaustavlja se animacija povećanog dobitka i čitav se dobitni iznos prikazuje u polju "Win", a gumb mijenja status u "Start". Animacija povećanja dobitka također se može zaustaviti aktiviranjem tipke "Razmak" (na tipkovnici).

 Gamble

Gamble (Kockanje)

Kad se aktivira, otvara se prozor za Kockanje.

Pritiskom na tipke „⇦“ ili„⇨“ na tipkovnici također se može aktivirati način “Gamble ”.

 Denomination

Denomination (Vrijednost uloga)

Prikazuje vrijednost jednog kredita. Također je moguće pritisnuti ovaj gumb pritiskom na tipku „X“ na tipkovnici. Ovaj gumb nije aktivan za vrijeme vrtnje bubnjeva, te za vrijeme načina Autoplay (Automatska igra) i Gamble (Kockanje). Određene vrijednosti također je moguće odabrati pritiskom na tipke „C“, „V“, „B“ i „N“ na tipkovnici. Pritiskom tipke „C“ odabire se najniži ulog, pritiskom tipke „V“ odabire se sljedeći ulog po visini i tako dalje. Ako se osvoji određeni iznos, pri promjeni visine uloga, taj se iznos dodaje igračevom računu i on/ona ne može dalje kockati s tim iznosom.

 Autoplay

Autoplay (Automatska igra)

Aktiviranjem gumba "Autoplay" (Automatska igra) igra ide u automatski način rada i javlja se gumb "Stop Auto" (Zaustavi Automatsku igru). Ovaj gumb je aktivan samo ako se bubnjevi ne vrte i prozor za opciju Gamble nije otvoren. Također je moguće aktivirati ovaj gumb pritiskom tipke „Z“ na tipkovnici. 

 Stop Auto

Stop Auto (Zaustavi Automatsku igru)

Aktiviranjem gumba "Stop Auto" zaustavlja se automatska igra i javlja se gumb "Autoplay". Ovaj je gumb aktivan samo kad je igra u Autoplay načinu rada.  Također je moguće aktivirati ovaj gumb pritiskom tipke „Z“ na tipkovnici.

 Sound Control

Sound control (Kontrola zvuka)

Aktiviranjem ovog gumba zvukovi u igri se pale/gase, ovisno o prethodnom stanju.

 Screen Size Control

Screen size control (Kontrola veličine zaslona)

Aktiviranjem ovog gumba veličina ekrana se povećava ili smanjuje, ovisno o prethodnom stanju.

 Paytable

Paytable (Isplatna tablica)

Aktiviranjem ovog gumba otvaraju/zatvaraju se pravila ove igre. Gumb "Paytable" nije aktivan kad se bubnjevi vrte i kad je igra u načinu rada Autoplay. 

 Exit

Exit (Izlaz)

Aktiviranjem ovog gumba, igrač izlazi iz igre. Ovaj gumb nije aktivan kad se bubnjevi vrte i kad je igra u načinima rada Gamble i Autoplay. U slučaju da je u trenutku aktivacije ovog gumba osvojen određeni iznos, osvojeni iznos dodaje se igračevom stanju na računu i igra se zatvara. Igrač ne može dalje kockati s ovim posljednjim osvojenim iznosom. Također je moguće aktivirati ovaj gumb pritiskom simbola „,“ na tipkovnici.

 

Na vrhu zaslona igre, igrač također može vidjeti broj igre i lokalno vrijeme prema njegovom/njezinom osobnom računalu. 

 

Pravila

● Isplate su prikazane u Isplatnoj tablici.

● Nagrade karata Scatter neovisne su od nagrada isplatne linije te se također dodaju ukupnom isplaćenom iznosu.

● U slučaju više dobitnih kombinacija na istoj liniji, isplaćuje se ona kombinacija koja igraču donosi višu zaradu.

● U slučaju dva različita dobitka s istom zaradom na istoj isplatnoj liniji, isplaćuje se dulja kombinacija.

● Istovremeni dobici na različitim isplatnim linijama se zbrajaju.

● Kvar poništava sve uplate i igre.

 

Bonus Jackpot karte

Jackpot Cards Mystery je bonus koji se nasumično aktivira pri igranju bilo koje igre označene s Jackpot Cards.

Jackpot Cards je tajanstveni jackpot s četiri razine. Svaka razina tajanstvenog jackpota prikazana je bojom karte: 

● CLUBS (TREF) - 1. razina (najniža vrijednost jackpota);

● DIAMONDS (KARO) – razina;

● HEARTS (HERC) - 3. razina;

● SPADES (PIK) - 4. i najviša razina.

Na desnoj strani odgovarajućeg simbola boje karte prikazana je svaka vrijednost razine tajanstvenog jackpota Jackpot Cards i valuta.

Doprinos razine jackpota je određeni postotak igračevog uloga. 

 

AKTIVIRANJE

Bonus Jackpot Cards Mystery može se nasumično aktivirati nakon što su je igra završila i svi dobici su prikupljeni. Kad se aktivira Jackpot Cards Mystery, igraču je automatski zajamčena jedna od četiri tajanstvene razine jackpota.

 

Jackpot Cards Mystery odigrava se povrh osnovne igre i ne zatvara ju. Funkcija Auto Play automatski se zaustavlja kad se aktivira Jackpot Cards. Po njenom završetku, nastavlja se upravljanje igrom koja se igrala prije aktivacije bonusa Jackpot Cards Mystery. 

 

PRAVILA I UPRAVLJANJE

Po aktivaciji, igrač prelazi u bonus igru Jackpot Cards gdje je prikazano polje za odabir s 12 karata položenih licem prema dolje. Igrač odabire karte pritiskom na lijevu tipku miša dok se ne otkriju 3 karte iste boje. Dodjeljuje se razina Jackpot Cards koja odgovara otkrivenoj boji. Bonus iznos odgovarat će iznosu akumuliranom u trenutku otkrivanja posljednje odgovarajuće boje. Da bi mogao završiti igru Jackpot Cards, igrač će biti pozvan ta pritisne gumb “Collect”, čime će dodati dobitke bonus igre svom ukupnom stanju računa.

 

Iznos osvojen putem igre Jackpot Cards Mystery ne može se prenijeti u igru Gamble. Igrač ima realnu mogućnost osvajanja najviše razine bonus igre s bilo kojom početnim ulogom svaki put kada kada uđe u Jackpot Cards bonus. Međutim, što je viši početni ulog u osnovnoj igri, viša je i šansa ulaska u bonus rundi i osvajanja jedne od razina tajanstvenog jackpota.

 

Početni ulozi: 5,00 EUR - 10,00 EUR 

 

SPORA INTERNETSKA VEZA I PREKID VEZE

Spora internetska veza može izazvati kašnjenje i prikazivanje starih vrijednosti jackpota. Jackpot Cards podržava ponovnu uspostavu veze u slučaju prekida veze. 

 

POBJEDNICI

Ukoliko se dodijeli jedan od tajanstvenih jackpota, svi igrači koji graju igre označene s Jackpot Cards bit će obaviješteni o tome na svojim zaslonima. 

 

Prekidi igre

Ponovno uspostavljanje igre

U slučaju da se igra prekine zbog gubitka veze, sljedeći put kad igrač pristupi igri, nedovršena igra bit će automatski nastavljena na mjestu gdje je bila prekinuta netom prije prekida. 

 

Otkazivanje

Ukoliko dođe do nezavisnog prekida igre od strane igrača, trenutak prekida smatrat će se krajem igre. Sav prikupljen iznos bit će automatski vraćen igraču. 


Live podrška
Chat currently unavailable.